Våra tjänster

För att spara energi och värna om miljön behöver många gånger inte vara dyrt, ofta räcker ett väl intrimmat och injusterat värme och ventilations system dig att sänka dina kostnader med ett förbättrat eller bibehållet inomhusklimat.

Är det dax för utbyte eller uppgradering av värmekälla eller luftbehandlings system så hjälper vi dig att hitta det bästa alternativet, och lösningen för din fastighet, där vi utgår från dina tankar och ideér.

Vi arbetar med nyinstallationer samt befintliga ROT projekt.

Energientreprenader

Energioptimala lösningar ger låga driftkostnader, och rätt inomhusklimat. 
Energioptimering arbetar med ventilations-, värme och kylinstallationer med styr och övervakning.
När vi får förtroendet för mer än en av dessa områden håller vi i en energientreprenad. Vi har fokus på helheten inom dessa system och föreslår lösningar där alla dessa system samverkar med varandra. De tar vi ansvar för när vi genomför en energientreprenad. Vi svarar för samordningen, har helhetstänkandet och vi underlättar arbetet för dig som kund.

VVS-Service och Kontroll

Värme och ventilationsanläggningar behöver service och underhåll för att säkerställa rätt luftkvalité och bra inomhusklimat.

Vi jobbar förebygganade med underhåll, och ger åtgärdsförslag då vi ser att något inte står rätt till med anläggningen.

Vi erbjuder också serviceavtal med driftoptimering enligt era önskemål.